HUBNER, Johannes & WESTERHOVIUS, Arn. Henr.... - Lot 27 - Chayette & Cheval

Lot 27
Go to lot
Estimation :
200 - 200 EUR
Result without fees
Result : 200EUR
HUBNER, Johannes & WESTERHOVIUS, Arn. Henr.... - Lot 27 - Chayette & Cheval
HUBNER, Johannes & WESTERHOVIUS, Arn. Henr. De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of zakelijk, historisch- en staatkundig woordenboek, waar in zo wel van den lateren als tot den tegenwoordigen tyd de verscheide godsdiensten en geestelijke ordens … benevens het onderscheid der mylen, der munten … als mede ook de onbekende kunstwoorden, die dagelijks in de menschelyke t'zamenleving gehoort … Algemeen Konstwoorden-boek der Weetenschappen…, 2e édition, 2 vols, Amsterdam s.d. [c. 1768]. Gr. In-4°, demi vélin rose, plats marbrés, usures, [viii] + 1004 ; viii + 1260pp, eng. f/p à chaque volume.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue