[DICTIONNAIRES]. WAGENINGEN, J. van. Latijnsch... - Lot 112 - Chayette & Cheval

Lot 112
Go to lot
Estimation :
40 - 40 EUR
[DICTIONNAIRES]. WAGENINGEN, J. van. Latijnsch... - Lot 112 - Chayette & Cheval
[DICTIONNAIRES]. WAGENINGEN, J. van. Latijnsch Woordenboek, Groningen 1965 ; ENGELBRECHT. Latijnsch Woordenboek, Groningen, 1882 ; VERDAM, J. , Middelnederlandsch Handwoordenboek, ’s-Gravenhage, 1965 ; VAN WIJK, N. Franck’s Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, ’s-Gravenhage, 1929.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue