GEDENKBOEK van het Bataafsch Genootschap... - Lot 113 - Chayette & Cheval

Lot 113
Go to lot
Estimation :
50 - 50 EUR
GEDENKBOEK van het Bataafsch Genootschap... - Lot 113 - Chayette & Cheval
GEDENKBOEK van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam… 1769-1919, Rotterdam 1919 ; GELISSEN, H. C. J. H. Wat is een Uitvindung en wat werd een kwart eeuw uuitgevonden ? Samengesteld door den Octrooiraad, 1937. In-4°, tâches d’humidité au coin inférieur droit.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue