[HISTOIRE DES SCIENCES]. DIJKSTERHUIS, E.... - Lot 114 - Chayette & Cheval

Lot 114
Go to lot
Estimation :
50 - 50 EUR
[HISTOIRE DES SCIENCES]. DIJKSTERHUIS, E.... - Lot 114 - Chayette & Cheval
[HISTOIRE DES SCIENCES]. DIJKSTERHUIS, E. J. De Mechanisering van het Wereldbeeld,, 1985 ; DORR, S. De Kundige Kapiten. Brieven en besceiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant kapitein-ter-zee (1751-1800), 1988 ; SCHIERBEEK, A. Jan Swammerdam… zijn leven en zijn werken…, [1946] ; DIJKSTERHUIS, E. J. Simon Stevin, 1943 ; ijftig Jaren beofening van de Geschiendenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschapen in Nederlands, 1913-1963, 1963 ; Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977, 1977 ; FORBES, R. J. Viftig eeuwen olie. De Geschiedenis van de aardolie, 1963 ; FORBES, R. J. Wetenschap en techniek in de Oudheid, 1945.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue