[VARIA – ART & HISTOIRE]. Er Gedachtenisse... - Lot 117 - Chayette & Cheval

Lot 117
Go to lot
Estimation :
70 - 70 EUR
[VARIA – ART & HISTOIRE]. Er Gedachtenisse... - Lot 117 - Chayette & Cheval
[VARIA – ART & HISTOIRE]. Er Gedachtenisse van wijlen Jan Frederik van Beck Calkoen, Utecht 1813 ; FORMSMA, W. J. et al. De Ommelander Borgen en Steenhuizen, 1973 ; SCHUITMA MEIJER, Inventaris van het Archief van de Evangeisch-Lutherse Gemeente te Groningen, 1963 ; Een posthoorn vol Muziek uit de muzikale Dagboeken van Dr Charles Burney (1726-1814), 1970 ; GEYL, Pieter, Oranje en Stuart, 1963 ; BOTKE, Ij. Jacobus Albertus Uilkens 1772-1825, 1984 ; BOTKE, Ij. Het Schrift-boek van artin Aedsges (1742-1806) Landbouwer te Zuutrdijk, 1988 ; SCHAMA, Simon. Overoed en Onbehagen. De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw, 1988 ; FOPPEMA, Yge. Spijkerschrift, Mei 1940 – Mei 1945, 1980 ; VENTE, M. A.Luister van het Orgel, 1968 ; BRONGERS, G. A. Antieke Rariteiten, 1967 ; ALAM, Pakoe. Wat ik als Javaan voor geest en gemoed in de Vrijmetselarij heb Gevonden uit de nageaten papiern van Poerbo Hadiningrat…, s.d. ; KOCH, J. E. Cricket in oude ansichten, 1983 ; Kunst & Antiekbeurs ’s-Herogenbosch, 2000 ; Auteurs divers. Kunstenaren der idee : Symbolistische tendenzen in Nederland, ca ; 1880-1930, 1978 ; VETH, Cornelis, Vijftig jaar Nederlandseletterkunde in dertig karikaturen, 1980. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 1931, 1932 & 1934 ; HERMANS, Jos. V. V. & HUISMAN, Gerda C. De Descriptione codicum…, Groningen 1979/80.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue